Sümeyye Yıldırım

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Eposta: sumeyyeth@gmail.com

Makaleler