Editörler

Baş Editör

Yusuf Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi)

Alan Editörleri

Berdal Aral (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Murat Şentürk (İstanbul Üniversitesi)