Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Yeniden Yaşam İnşası

Yazar/lar: Halil Ekşi, Muhammed Çiftçi, Neslihan Yaman, Simel Parlak, Murat Dinçer, Enver Ulaş, Muhammet Aykuthan Ulusoy

DOI: 10.12738/mejrs.2016.1.2.0001

Yıl: 2016 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin gurbette olma deneyimleri konu edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’den yurt dışına göç eden bireylerin gidiş motivasyonları, karar alma ve yolculuk süreçleri, ülkeye varış süreçleri, adaptasyon kaynakları ve yurt dışına uyuma karşı pişmanlık süreçlerine dair kişisel algı ve deneyimleri incelenmiştir. Araştırma yaşamlarını yurtdışında sürdüren bireylerin konu edildiği ve TRT Türk’de yayınlanan “Gurbette Kalanlar” isimli belgesel analiz arasından kişisel algı ve deneyimleri en iyi yansıtabileceği düşünülen on belgesel seçilerek yürütülmüştür. Çalışma grubunu seçilen on belgeseldeki birebir görüşme yapılan on birey oluşturmaktadır. Verilerin analizi fenomenolojik yaklaşım modellerinden Giorgi’nin “betimleyici fenomenolojik araştırma modeli” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre göç eden bireyler bir yandan kendi vatanlarına dönmek isterlerken, diğer yandan bulundukları ülkenin gelişmiş olmasının sağladığı pozitif koşullar nedeniyle yaşamlarını orada yeniden inşa etme isteği duymaktadırlar. Bu durum bireylerin içinde bulundukları ikilemin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Göç, Göçmen, Psikososyal süreç, Yeniden yaşam inşası, Giorgi Stili fenomenolojik araştırma

İngilizce (English) için tıklayınız.