Antropolojik Yöntemler ve Bir Anı Analizi: Rakka Bölgesi’nde Göç, Geçmiş ve Şimdi

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.1.0102

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Öz

Bu makale, bir Suriye bölgesindeki materyali hem Suriye’deki hem de başka yerlerdeki daha genel bir sorunu da kapsayan bir örnek olarak kullanmayı amaçlamıştır. Antropolojik yöntemlerin, bu bölgede ve başka yerlerde gelecekteki şenlikli ve birlikte yaşama pratiğinin uzlaşma süreçlerini düşünmeye başlama noktası sunduğunu savunuyorum. Katılımcı gözlem, sosyal antropologların kullandığı yöntemlerin merkezinde yer alır. Bu gözlem, umumiyetle, saha olarak isimlendirilen sınırsız ortamda insanlarla (informant veya kendi eşitimiz [interlocutor]) yoğun bir kişisel bağlantıyı ve etkileşimi zorunlu kılar. Bu bağlantı ve etkileşim katı bir araştırma tasarımı tarafından önceden belirlenmemiştir. Bilakis, beklenmedik şeyleri beklemek için eğitildik. Bu sebeple etnografik saha çalışması evvela serendipe müsaittir; yani kendisini aramadığımız önemli şeyleri veya onları aradığımızın dahi farkında olmadığımız şeyleri bulma sürecimiz.

Anahtar Kelimeler
Rakka Bölgesi, Antropolojik yöntemler, Tarih, Anılar, Göç

İngilizce (English) için tıklayınız.