Ayrımcılık ve Sömürü: Kumkapı’daki Afrikalı Sığınmacıların Çalışma Koşulları ve Sığınmacılara Yönelik Tutumlar

Yazar/lar: Ayşe Gür Geden, Yusuf Adıgüzel

DOI: 10.12738/mejrs.2016.1.1.0001

Yıl: 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Öz

Türkiye, coğrafi konumundan dolayı göçmenler için hem bir geçiş hem de hedef ülke olarak algılanmaktadır. Bu göçmenler arasında en belirginleri deri renklerinden ötürü Afrikalı sığınmacılardır. Avrupa’yı ya da gelişmiş dünya ülkelerini nihai hedef olarak tayin etseler de Afrikalı sığınmacılar Türkiye’de bulundukları süre zarfında geçimlerini sağlamak durumundadırlar. Kayıt dışı ekonominin çeşitli sektörlerinde ve çalışma şartlarının iyi olmadığı işlerde istihdam edilen Afrikalılar, çoğu zaman tacize ve dolandırıcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu makale, Afrikalıların iş yerinde karşılaştıkları ayrımcılığı ve sömürüyü ele almakta; ırkçı tutumların, fiziksel ve cinsel tacizlerin yanı sıra grubun çaresizliğinin ve savunmasızlığının altını çizmektedir. Makalede, öncelikle sığınmacılara odaklanılarak düzensiz ve geçiş göçü incelenmektedir. İkinci olarak, Afrikalı sığınmacıların Türkiye algılarını ortaya koymak ve Türkiye’ye göç nedenlerini incelemek maksadıyla, Türkiye ve Afrika arasındaki politik ve ekonomik ilişkiler ele alınmaktadır. Ardından araştırmanın bulguları sunulmakta ve tartışılmaktadır. Son olarak, Afrikalı sığınmacıların karşılaştıkları problemlere yönelik birtakım çözüm önerileri ve mevcut durumlarını iyileştirmek için politika tavsiyeleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sığınmacı, Transit göç, Ekonomik sömürü, Ayrımcılık, Afrika, İstanbul

İngilizce (English) için tıklayınız.