Devlet Korkar Muhacir Sıralanır: Göç Kategorilerini Değerlendirmede Bir Yöntem Olarak Tarihsel Analiz

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.1.0107

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Öz

Bu makale, göç rejimlerinin tarihlerinin, kurumlar ve yasal kategoriler tarafından zorunlu göç çalışmalarında kullanılan kavramların üretilme biçimlerini aydınlatabileceğini iddia etmektedir. 1860’da Muhacirin Komisyonunun kurulmasının akabinde Osmanlı Devleti, muhacirlik konusunu muvakkat bir mesele olmaktan çıkarıp göçü ve yerleşimi merkezî yönetim yoluyla düzenlemeye başlamıştır. Osmanlıca muhacir kelimesinin tercümelerinde göçmen (migrant), nüfus azaltıcı (emigrant), nüfus arttırıcı (immigrant) ve mülteci (refugee) ifadelerinin hepsi yer alır. Terimin anlamındaki bu belirsizlik onun tarihsel kullanımının maddi önemi ile uğraşmayı gerektirir. Çağdaş çeviriler, hareket koşullarını vurgulamakla birlikte göçmen tecrübelerini belirlemek noktasında göçmen nüfusun iç bölümlemelerine dayalı Osmanlı idari kategorileri de aynı derecede önemlidir. Bu makalede Osmanlı Muhacirin Komisyonunun kurumsal tarihini, organizasyon yapısını ve politikalarını inceleyerek yönetimin oluşmasının göçmen nüfusta cinsiyet, yaş, sınıf ve din temelinde nasıl alt kategoriler oluşturduğu görülebilecektir. Göç yönetiminin tarihsel analizi, Osmanlı göçmen teşekkülünün süreçlerini araştırmak için daha net bir çerçeve sunar ve zorunlu göç konusunu çalışan uzmanların göç kategorilerinin evrimini ve devam eden etkisini daha derinlemesine görmelerini sağlar.

Anahtar Kelimeler
Yönetim, Göç rejimleri, Göçmen kategoriler, Damgalama, Osmanlı İmparatorluğu

İngilizce (English) için tıklayınız.