Longue Durée Boyunca Zorunlu Göç: 1858-2015 Arasında Doğu Anadolu’da Toprak, Yerinden Edilme ve Tazmin

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.1.0108

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Öz

Zorunlu göç konusunda araştırma yapanlar genellikle mevcut krizlere odaklanırlar ve vaka analizlerinde nispeten kısa zaman dilimlerini seçme eğilimi gösterirler. Ancak, kısa zaman aralıklarındaki vakaları ele almak çatışma, ayrılma, geri dönme ile konutun, arazinin ve mülkün tazminini etkileyen önemli temel konuları belirsizleştirebilir. Bu makale, geniş zaman dilimlerine odaklanıp geçici etkilere daha az dikkat gösterildiğinde zorunlu göçü etkileyen nedensel mekanizmaların daha kolay belirlenebileceğini iddia etmektedir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu’da konutun, arazinin ve mülkün tazminini ve geri dönüşü etkileyen problemlere yönelik bir vaka incelemesidir. Uzun bir zaman dilimini seçerek 19. yüzyılın ortalarındaki tapu kadastro modernizasyonunun başlangıcından günümüze kadar yerel seçkinlerin devletin yasal kurumlarına dâhil edilme biçiminin arazi kullanımında uzun vadeli yapısal sorunların yanında çatışma, topraktan kopma; konutun, arazinin ve mülkün tazminini karmaşıklaştıran sorunlar yarattığını savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Metodoloji, Onarıcı adalet, Tapu kadastro modernizasyonu, Mülkiyet hakkı

İngilizce (English) için tıklayınız.