Filistinli Mülteci Çocuklar: Bir Literatür Değerlendirmesi

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.1.0006

Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Öz

Suriye mülteci kriziyle ilgili bugünkü endişeler, çatışmalar sebebiyle yerinden edilmiş milyonlarca insanın geleceği için önemli neticeler barındırmaktadır. Bununla birlikte, milyonlarca Filistinli mülteciye yönelik hâlâ araştırma eksikliği bulunmaktadır. Çocuklara ve ergenlere odaklanan bu literatür incelemesi, Filistinli mülteci çocuklara hasredilmiş araştırmaların izini sürerek konuya adanmış sosyolojik ve antropolojik çalışmalardaki eksikliği ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu eksikliği ortaya çıkartmak noktasındaki sorgulayıcı tutum, Filistinli mülteci sorununa yönelik kapsamlı ve hayati araştırmaların gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Filistinli mülteciler, Çocuklar, Gençler, UNRWA, Çocukluk çalışmaları, Ergenler

İngilizce (English) için tıklayınız.