Batı Şeria’daki Üç Kampta Yaşayan Filistinli Mülteci Öğrencilerin İyimserlik ve Geleceğe Yönelik Algıları

Yazar/lar: David Hutton, Carter Hutton

DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.1.0002

Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Öz

Batı Şeria’da birçok Filistinli genç mülteci, kalabalık mülteci kamplarında, çoğu zaman kötü yaşam koşullarında ve belirsiz bir gelecek öngörüsüyle yaşıyor. Bu araştırma, üç Batı Şeria mülteci kampındaki altı Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı (URWA) okuluna devam eden 227 Filistinli mülteci öğrencinin gelecek beklentilerini ve iyimserliklerini ele almayı amaçlamıştır. Araştırma; öğrencilerin kendi yaşam koşullarını, gelecek hakkında ne düşündüklerini, kişisel hedeflerini ve tutkularını nasıl algıladıklarını anlamak üzere odaklı sınıf tartışmaları yöntemini kullanmıştır. Öğrencilerin genel iyimserlik ve karamsarlık duygularını değerlendirmek için Yaşam Yönelimi Testi’nin Gözden Geçirilmiş versiyonu kullanılmıştır. Sonuçlar, Filistinli genç mültecilerin bir bütün olarak çok daha iyimser olduğunu; birçoğunun yaşadıkları kampları ve topluluklarını iyileştirmek yönünde motivasyona sahip olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte bu ergenlerin birçoğu kendi geleceği konusunda endişe duymakta ve kişisel hayallerine ulaşacaklarına inanmaktadır. Bu durum özellikle, öğrencilerin şiddete maruz kaldıkları veya daha sınırlı yüksek eğitim veya ekonomik imkâna sahip oldukları kamplarda daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler
Filistin mülteciler, Batı Şeria, Çatışma, İyimserlik, Dayanışma

İngilizce (English) için tıklayınız.