Türkiye’de Yaşayan Çeçen Mülteci Kadınların Travmaları: Anlam Kurma ve Başa Çıkma Stratejileri

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.2.0044

Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Öz

Bu araştırma, savaşın ortaya çıkardığı sıkıntıları ve özellikle travmatik kayıp yaşamış Türkiye’de yaşayan Çeçen mülteci kadınların deneyimlerini anlamlandırabilmelerini ele almaktadır. Daha özelde ise bu kadınların anlam kurma ve başa çıkma stratejileri ele alınmaktadır. Araştırmanın verileri 13 Çeçen mülteci kadın ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Katılımcıların anlatıları, Çeçen kadınların kırılgan ve sıkıntılı hâle geldiklerini göstermektedir. Savaşın travmatik deneyimlerine yanıt olarak, travmatik anılarıyla baş edebilmek için kaynak sağladığından dolayı, dinî inançlarını kuvvetlendirmişlerdir. Bu çalışmada Çeçen kadınlarının anlam kurma ve başa çıkma stratejileri göz önünde bulundurulduğunda tekrarlanan 10 tema bulunmuştur. Bunlar şunlardır: dinî ibadetlerin arttırılması, Allah’ın iradesine teslim olmak, Elhamdulillah, savaşın sebeplerine yönelik teolojik izahlar, travmatik deneyimleri kişisellikten çıkarmak, bir kişiyi şehit olarak nitelendirmenin unsurları, şehitlikten beklenen faydalar, şehitlik mertebesine erişmek, şehitliği idealize etmek ve zorunlu bir mutluluk anlatısı. Zorunlu mutluluk anlatısı dışındaki başa çıkma stratejileri, Çeçen kadınların önemli başa çıkma ve yılmazlık kaynakları olarak bulunmuştur. Ancak zorunlu mutluluk anlatısının bu kadınların iyileşme süreçlerine engel oluyor gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Rus-Çeçen çatışması, Mülteciler, Travma, Başa çıkma stratejileri, Din

İngilizce (English) için tıklayınız.