Yunanistan Politik Söyleminde Tarihî Göç Deneyimleri: Politik Meşruiyet İncelemelerinde Eleştirel Söylem Analizi Kullanmak

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.2.0114

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Göçlerin tarihi pek çok ulusal bağlamdaki aidiyet söylemi birikimiyle ve kolektif kimliklerin gelişimiyle bağlantılıdır. Ayrıca bunlar birçok ulusal bağlamdaki göç, sığınma ve entegrasyon politikalarını meşrulaştırmak üzere sıklıkla kullanılır. İktidar ilişkileri ve dışlanma dinamikleri ile doğal olarak ilgilenen metodolojik bir yaklaşım olarak Eleştirel Söylem Analizi, parlamento tartışmalarında geçmiş göç deneyimlerine yapılan referansların göç politikalarını meşrulaştırmak ya da meşrulaştırmamak üzere nasıl kullanıldığını anlamak için çok uygundur. Bu çalışmada ülke dışındaki Yunan mültecilerin ülkeye kabulü ve ülkeye göçün tarihinin ulusal kimliğin oluşmasında merkezî olduğu Yunanistan, vaka çalışması olarak ele alınmıştır. Göç ve sığınma konusunda sekiz farklı yasayla ilgili parlamentoda yapılan 20 tartışmanın analizini yaparak eski göç deneyimlerini hatırlamanın hem araçsal hem de ikircikli olduğunu savunuyorum. Farklı siyasi yönelimlerine rağmen bütün partiler, bunları önerilen politikaları meşrulaştırmak veya eleştirmek için kullanır. Bununla birlikte buradaki analiz, tarihî göç deneyimlerinin hem Yunanistan’a göç edenlerin hem de Yunanistan’dan göç edenlerin tecrübeleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları oluşturmak için kullanıldıklarını gösteriyor. Dolayısıyla bunlar hem göçmenlerin dâhil edilmelerindeki hem de dışlanmalarındaki tartışmalarda kullanılmıştır. Ayrıca geçmiş göç deneyimlerinin hatırlanması hayali ulusal topluluğu yeniden üretir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Tarih, Politik söylem, Politika meşruiyeti, Yunanistan

İngilizce (English) için tıklayınız.