Yazı Çağrısı

 

Middle East Journal of Refugee Studies mültecilik konusunu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası, disipliner ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, mültecilik konusunda nitelikli tartışmalar üretmek, Türkiye’de ve Orta Doğu’da mültecilere yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan, teknik yetkinliğin yanı sıra, mültecilikle ilgili tartışmalara özgün katkılar sağlamaları beklenmektedir. Böylelikle mültecilik alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Middle East Journal of Refugee Studies’te “mültecilik” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Özellikle (i) Mültecilik olgusunu uluslararası hukuk ve iç hukuk, savaş, göç, travma, devlet politikaları bağlamında ele alan; (ii) Mültecilik alanına özgün teorik ve kavramsal açılımlar sunan; (iii) Mültecilik olgusunu ele alırken farklı/yeni araştırma yöntemlerini kullanan; (iv) Mültecilere yönelik psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik ve antropolojik içerikli analizleri eksen alan; (v) Mültecilerin etnik ve demografik özelliklerini ortaya koyan; (vi) Mülteci kamplarını sağlık, hijyen, fiziki özellikler ve temel ihtiyaçlar bağlamında inceleyen; (vii) Mültecilerin gittikleri ülkelerin toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarına etkilerini ve mülteciliğin ulusal/bölgesel güvenliğe yansımalarını inceleyen; (viii) Mültecilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunları ortaya koyan yazılara yer verilmektedir.

Dergide mültecilik konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konuya pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası hukuki metinler ve içtihatlar yayımlanmaktadır. Dergi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açıktır.

Middle East Journal of Refugee Studies, mültecilerin ve sığınmacıların öncelikle yaşam haklarının ve her türlü hukuki haklarının korunmasını ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamaya çalışan ve mülteciliğe sebep olan politikaların ve insanlık dışı muamelelerin sona ermesi için çalışmalar yürüten Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin süreli yayınıdır.

Dergide yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını web sayfamız üzerinden ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için editor@mejrs.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.