Sınırdışı kararları, özellikle mülteci ve sığınmacılar başta olmak üzere, yabancının hak ve özgürlükleri ile yakından ilintili sonuçlar doğurabilecek işlemlerdir. Bu nitelikleri sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bireysel başvurulara sıklıkla konu olmakta, Sözleşme kapsamındaki haklarla bağlantılı içtihatların oluşması, bazı asgari standartların belirlenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda iç hukuklar bu asgari korumayı mevzuatlarına yansıtmaktadır.

Türk hukukunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve somut uygulama bakımından sınırdışı işlemlerinde temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin engellenmesi, sınırdışı kararlarının bu çerçevede verilmesi ve icrası aşamasında yaşanan sorunlar büyük ölçüde Anayasa Mahkemesi içtihatlarının yardımı ile giderilebilmektedir. Bu çalışmada Türk Hukukunda sınırdışı rejimi ve ilgili Anayasa Mahkemesi İçtihatları ele alınmıştır.

Author