Türkiye 2015 yılı itibarıyla dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olmuştur. Geçmişinde belirgin göçler almış olmasına rağmen, sayıları milyonlarla ifade edilen Suriyeli mülteci akışı, Türkiye’ye giren göç bağlamında nicel ve nitel önemi arttırmıştır. Nitekim bu çalışmanın amacı diğer zorunlu göçmenler ile karşılaştırmalı olarak Suriyelilerin göç ve uyum süreçlerindeki benzerliklerinin ve farklılıkların ortaya konulmasıdır. Bu amaca ulaşmak için Türkiye’nin en çok göçmen alan şehri İstanbul’da 32 derinlemesine yarı-yapılandırılmış mülakat yapıldı. İçerik analizi ile mültecilerin rotaları ve sosyal ağları üzerinde duruldu. İstanbul’a geliş yolları analiz edildiğinde Kunz’un modelleri örneklerimizle onaylandı ve bu bağlamda Suriyeliler için bir tipoloji geliştirildi. Ardından, çalışma Suriyeli-olmayanların yerleşiminde aile ağının etkisi olmamasına karşın, Suriyeliler için göçün bir aile kararı olduğunu göstermektedir. Şehirde akrabanın olması hedef olarak İstanbul’u belirlemede ve yeni çevreye uyum bağlamında ağ kurmak ve iş bulmak için bir fırsat olarak görülüyor. Buna ek olarak, entegrasyon sürecini değerlendirmenin en önemli başlığının iş piyasasına katılım olarak görülmektedir. İşveren ile ilişkiler ve iş-temelli sorunlar entegrasyon kısmının önemli başlıkları ve her iki grubu da etkilemektedir. Ayrıca, kayıt dışı çalışma koşulları ayrımcılığı tetiklediği gibi maaş ödeme konuları, nitelik uyumsuzluğu, çocuk işçiliği ve daha önemlisi iş kazaları gibi problemlere neden olmaktadır.

Suriyeliler • Türkiye • Mülteciler • Entegrasyon • Çalışma • Emek piyasası katılımı

Anahtar Kelimeler

  • Kunz, E. F. (1973). The refugee in flight: Kinetic models and forms of displacement. The International Migration Review, 7(2), 125–146.
  • Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management. (2016, October 6). Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin illere göre dağılımı. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713
  • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2016). 2015 Türkiye Göç Raporu (Publication no: 35). Ankara, Turkey: Author.
  • “Türkiye’nin Yabancı Haritası”. (2016, February 6). Milliyet. Retrieved from http://www.milliyet. com.tr/turkiye-nin-yabanci-haritasi-antalya-yerelhaber-1198968/
  • United Nations High Commissioner for Refugees. (2016, September 30). Syria regional refugee response. Retrieved from http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
Author