Editör Kurulu

 Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu

 

Yazı İşleri Müdürü

/Owner and Chief Executive Officer

Av. Abdullah Resul Demir

 

Genel Yayın Yönetmeni/Executive Editor

Süleyman Kurt

sk@mejrs.com

Yalova Üniversitesi

 

Baş Editor/Editor-in-Chief

Prof. Dr. Orhan Koçak

 

Editörler/Editors

Dr. Hasan Basri Bülbül

Dr. Fatma Kızılelmas

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Ersin

 

Yardımcı Editörler/Editors

Zehra Özküçük
Arş. Gör. Rıdvan Akın
Fatma Kurt
Neşe Tomruk Ünal

 

Redaktör/Galley Proof

Ceren Kaya

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 

Sekreterya
Zehra Nur Keskin

Danışma / Hakem Kurulu/Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

(Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Koçak

(İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa)

Doç. Dr. Osman Akgül

(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin Küntay

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

(Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf Alpaydın

(Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kucur

(İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa)

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan Kızılay

(Düzce Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bolat

(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)