Editör Kurulu

 Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu

Yazı İşleri Müdürü

/Owner and Chief Executive Officer

Av. Abdullah Resul Demir

Genel Yayın Yönetmeni/Executive Editor

Süleyman Kurt

sk@mejrs.com

Yalova Üniversitesi

Baş Editor/Editor-in-Chief

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kucur

fatih.kucur@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa

Editörler/Editors

Mehmet Talha Güvençer

talha@mejrs.com

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

Fatma Kurt

fatmazehrakurt@gmail.com

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Kübra Demirtaş

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmet

hkdemirtas@hotmail.com

Redaktör/Galley Proof

Ceren Kaya

ceren@mejrs.com

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Danışma / Hakem Kurulu/Editorial Advisory Board

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

(Sakarya Üniversitesi)

yusufadiguzel@yahoo.com

sosyoloji@msgsu.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Koçak

(İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa)

orhan.kocak@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Osman Akgül

(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin Küntay

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

osman.akgul@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Otrar

(Marmara Üniversitesi)

motrar@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan

(Marmara Üniversitesi)

maysan@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Yusuf Alpaydın

(Marmara Üniversitesi)

yusuf.alpaydin@marmara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kucur

(İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa)

fatih.kucur@istanbul.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ercan Kızılay

(Düzce Üniversitesi)

sevketercankizilay@duzce.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bolat

(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

mehmet.bolat@izu.edu.tr