Postmodernitenin sınırları üzerine oldukça kafa yoran Zygmunt Bauman, göç olgusunu, sosyolojik bir analizle ele almıştır. Yabancılaşma, korku ve ahlak olmak üzere üç temel kavram üzerinden değerlendirdiği göç krizinde, eser boyunca üzerinde duracağı politikacıların ve kitle iletişim araçlarının rolünü irdeleyecektir. Hakikati ve ahlakı sosyolojiye taşıyan yazar, toplumdaki tutumun göçün nedenleri ve sonuçlarına etkisine dair bir analiz sunar. Toplum, hükümet liderlerinin ve medyanın etkisiyle göç trajedisine karşı duyarsızlaşmaktadır ve bu duyarsızlaşmanın karşılıklı bağımlılık ilkesi üzerinden etkilerinin üzerinde durulacaktır.
kapımızdaki yabancılar, kitap değerlendirmesi, göçmen krizi

Anahtar Kelimeler

  • Yumurtacı, S . (2019). Kayıtsızlığın Küreselleştiği Göç Krizi . Middle East Journal of Refugee Studies , 4 (1) , 77-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mejrs/issue/57631/818682
Author