Zorunlu göç konusunda araştırma yapanlar genellikle mevcut krizlere odaklanırlar ve vaka analizlerinde nispeten kısa zaman dilimlerini seçme eğilimi gösterirler. Ancak, kısa zaman aralıklarındaki vakaları ele almak çatışma, ayrılma, geri dönme ile konutun, arazinin ve mülkün tazminini etkileyen önemli temel konuları belirsizleştirebilir. Bu makale, geniş zaman dilimlerine odaklanıp geçici etkilere daha az dikkat gösterildiğinde zorunlu göçü etkileyen nedensel mekanizmaların daha kolay belirlenebileceğini iddia etmektedir. Bu çalışma Güneydoğu Anadolu’da konutun, arazinin ve mülkün tazminini ve geri dönüşü etkileyen problemlere yönelik bir vaka incelemesidir. Uzun bir zaman dilimini seçerek 19. yüzyılın ortalarındaki tapu kadastro modernizasyonunun başlangıcından günümüze kadar yerel seçkinlerin devletin yasal kurumlarına dâhil edilme biçiminin arazi kullanımında uzun vadeli yapısal sorunların yanında çatışma, topraktan kopma; konutun, arazinin ve mülkün tazminini karmaşıklaştıran sorunlar yarattığını savunmaktadır.
 

Metodoloji • Onarıcı adalet • Tapu kadastro modernizasyonu • Mülkiyet hakkı

Anahtar Kelimeler

 • Akçam, T. (2012). Young Turks’ crime against humanity: The Armenian genocide and ethnic cleansing in the Ottoman Empire. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Arıcanlı, T. (1991). Property, land, and labor in 19th-century Anatolia. In Ç. Keyder & F. Tabak (Eds.), Landholding and commercial agriculture in the Middle East: Globalization, revolution, and popular culture (pp. 123–135). Albany. NY: SUNY Press.
 • Barnett, M., & Finnemore, M. (1999). The politics, power, and pathologies of international organizations. International organization, 53(4), 699−732.
 • Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). Rules for the world: International organizations in global politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Belge, C. (2008). Whose law? Clans, honor killings and state-minority relations in Turkey and Israel (Doctoral dissertation, University of Washington, Seattle, WA).
 • North, D. C. (1981). Structure and change in economic history. New York, NY: Norton.
 • North, D. C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97−112.
 • Ostrom, E., & Cole, D. H. (2012). Property in land and other resources. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
 • Owen, R., & Bunton, M. P. (Eds.). (2000). New perspectives on property and land in the Middle East (Vol. 34). Cambridge, MA: Harvard Center for Middle Eastern Studies.
 • Payne, G., Durand-Lasserve, A., & Rakodi, C. (2009). The limits of land titling and home ownership. Environment and Urbanization, 21(2), 443−462.
 • Pierson, P. (2004). Politics in time: History, institutions, and social analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Romano, D. (2006). The Kurdish nationalist movement: Opportunity, mobilization, and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1977). History of the Ottoman Empire and modern Turkey: Volume 2: Reform, revolution, and republic: the rise of modern Turkey 1808-1975 (Vol. 11). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Steinmo, S., Thelen, K., & Longstreth, F. (1992). Structuring politics: Historical institutionalism in comparative analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Suny, R. G. (2015). “They can live in the desert but nowhere else”: A history of the Armenian Genocide. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. Annual Review of Political Science, 2(1), 369−404.
 • Trzcinski, L. M., & Upham, F. K. (2014). Creating law from the ground up: Land law in post- conflict Cambodia. Asian Journal of Law and Society, 1(01), 55−77.
 • Unruh, J., & Williams, R. (Eds.). (2013). Land and post-conflict peacebuilding. Abingdon-on- Thames, UK: Routledge.
 • Van Bruinessen, M. (1992). Agha, shaikh, and state. Vauxhall, UK: Zed Books.
 • World Bank. (2008). Project Appraisal Document (Report No 43174-TR). Retrieved from http:// www.worldbank.org/projects/P106284/turkey-land-registration-cadastre-modernization-project ?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments
 • World Bank. (2015). Turkey and World Bank continue partnering for modernization of land management systems. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/news/press-release/ 2015/10/15/turkey-and-world-bank-continue-partnering-for-modernization-of-land- management-systems
 • Yükseker, D., & Kurban, D. (2009). Permanent solution to internal displacement: An assessment of the Van action plan for IDPs. Istanbul, Turkey: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı.
   
 

Author