İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Alt Komisyonu, elli altıncı oturumunda, 2004/2 sayılı kararıyla, Özel Raportörün ilerleme raporunu memnuniyetle karşılamış ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden, bu raporda yer alan mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için konut ve mülk iadesine ilişkin taslak ilkeleri hükümet dışı kuruluşlar, hükümetler, uzman kuruluşlar ve diğer ilgili tarafların yorumlarını almak üzere yaygın bir şekilde dağıtmasını ve özel raportörden, alt komisyon tarafından elli yedinci oturumunda ele alınacak nihai raporunu hazırlarken bu yorumları dikkate almasını talep etmiştir.

Özel raportör tarafından sunulan bu nihai rapor, bu yoğun istişare sürecinin sonuçlarını yansıtmakta ve mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için konut ve mülk iadesine ilişkin ilkeleri son haliyle sunmaktadır.

Bu raporun ekinde ilkelere ilişkin açıklayıcı notlar yer almaktadır. Açıklayıcı notlar, uluslararası insan hakları, mülteci ve insancıl hukuk hükümlerini ve ilkelerin üzerine inşa edildiği temel olarak hizmet eden ilgili standartları tanımlamaktadır.

Author