Bu makale, komşu ülkelerden çatışmalar sebebiyle göçe zorlanmış mültecilerle karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tepkileri ile ilgilidir. Bu çalışmada Türkiye’nin sınırlı sığınma rejiminin ve göçmenliğe yönelik caydırıcı Türk kamu felsefesinin, siyasi otoriteleri, zorunlu göçün etkilerini yönetmek noktasında kurumsallaşmış araçlardan ziyade söylemsel araçlar kullanmaya zorladığı konusunda genel bir tartışma yürütülmektedir. Zorunlu göçlerin artması ve komşu ülkelerden mültecilerin ülkeye akın etmesi üzerine Türk siyasi makamları, anlatılara dayanan seçici politika çözümleri takip etmiştir. Bu anlatılar, stratejik söylemler yoluyla zorunlu göçe yönelik siyasi çözümlerde Suriyelileri “kabul edilebilir mülteci” olarak açık bir şekilde iliştirmiştir. Bu durumda kabul edilebilir mülteci, kendi tarihi bakımından Türkiye için tarihî ve sosyal sorumlulukları ifade eden mültecidir. Bunun sonucu ise kurumsallaşmış mültecilik haklarını herkes için genişletmek yerine bazılarının kabul edilebilir olarak söylemsel inşası olmuştur.

Türkiye • Zorunlu göç • Suriyeliler • Söylem yönetimi • AKP

Anahtar Kelimeler

 • Baydar Aydıngün, A. (1998-1999). A deported nationality: The Ahıska Turks. Perceptions, 3(4). Retrieved from http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/AyesegulBaydarAydingun.pdf
 • Béland, D., & Cox, R. H. (2011a). Introduction: Ideas and politics. In D. Béland & R. H. Cox (Eds.), Ideas and politics in social science research (pp. 1–17). New York, NY: Oxford University Press.
 • Béland, D., & Cox, R. H. (Eds.). (2011b). Ideas and politics in social science research. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Bourdieu, P. (1990a). Language and symbolic power. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Bourdieu, P. (1990b). The logic of practice. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, UK: Harvard University Press.
 • Coser, L. (ed., trans.). (1992). Maurice Halbwachs on collective memory. Chicago and London: The Chicago University Press.
 • Davutoğlu, A. (2012). Speech Delivered by Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the UN Security Council, 30 August 2012, New York. Retrieved May 26, 2015 from http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_- minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey-at-the-un-security-council_30-august- 2012_-new-york.en.mfa
 • Davutoğlu, A. (2013). Turkey’s humanitarian diplomacy: Objectives, challenges and prospects. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 41(6), 865–870.
 • Fairhurst, G. T. (2009). Considering context in discursive leadership research. Human Relations, 62(11), 1607–1633.
 • Fischer, F., & Gottweis, H. (2013). The argumentative turn in public policy revisited: Twenty years later. Critical Policy Studies, 7(4), 425–433.
 • Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Massachusetts, MA: Harvard University Press.
 • Kirisci, K. (2000). Disaggregating Turkish citizenship and immigration practices. Middle Eastern Studies, 36(3), 1–22.
 • Korkut, U. (2014). The migration myth in the absence of immigrants: How does the conservative right in Hungary and Turkey grapple with immigration? Comparative European Politics, 12, 620–636.
 • Korkut, U., Mahendran, K., Bucken-Knapp, G., & Cox, R. H. (Eds.). (2015). Discursive governance in politics, policy and the public sphere. New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Lau, R. R., & Schlesinger, M. (2005). Policy frames, metaphorical reasoning, and support for public policies. Political Psychology, 26(1), 77–114.
 • Leudar, I., & Nekvapil, J. (2004). Media dialogical networks and political argumentation. Journal of Language and Politics, 32, 247–266.
 • Lu, J., Aldrich, J., & Shi, T. (2014). Revisiting media effects in authoritarian societies. Politics & Society, 42, 253–283.
 • Maines, D. R., Sugrue, N. M., & Katovich, M. A. (1983). The sociological import of G. H. Mead’s theory of the past. American Sociological Review, 48(2), 161–173.
 • Mead, G. H. (1929). The Nature of the Past. In J. Coss (Ed.), Essays in honor of John Dewey (pp. 235–242). New York, NY: Henry Holt.
 • Mehta, J. (2011). The varied roles of ideas in politics: From ‘where’ to ‘how’. In D. Béland & R. H. Cox (Eds.), Ideas and politics in social science research (pp. 23–46). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Özden, Ş. (2013). Syrian refugees in Turkey. Florence, Italy: European University Institute Migration Policy Centre. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29455/ MPC-RR-2013%2005.pdf?sequence=1
 • Patterson, M., & Monroe, K. R. (1998). Narrative in political science. Annual Review of Political Science, 1, 315–331.
 • Schmidt, V. A. (2008). Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science, 11, 303–326.
 • Schmidt, V. A. (2010). Taking ideas and discourse seriously: Explaining change through discursive institutionalism as the fourth “new institutionalism.” European Political Science Review, 2, 1–25.
 • Searle, J. R. (2010). Making the social world – The structure of human civilization. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • t24. Bağımsız İnternet Gazetesi. (2015). Erdoğan’dan AB’ye göçmen tepkisi: Boynunuzun borcunu yerine getirin. Retrieved May 14, 2015 from http://t24.com.tr/haber/erdogandan-abye-gocmen- tepkisi-boynunuzun-borcunu-yerine-getirin,296531
 • Tankard, J. W., Hendrickson, L., Siberman, J., Bliss, K., & Ghanem, S. (1991, August). Media frames: Approaches to conceptualization and measurement. Paper presented at the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Boston, USA.
 • Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. (2013). Budapeşte Süreci 5. Bakanlar Konferansı, April 19, 2013. Retrieved July 12, 2013 from http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8380
Author