Türkiye, bugün 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesidir. Bu çalışma, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sosyal entegrasyonlarını kolaylaştıran ve zorlaştıran sosyal etkenleri, onların kendi deneyimlerine ve kendi sözlerine dayalı olarak nitel bir yöntem kullanarak araştırmaktadır. Türkiye’de en az 1,5 yıl, en fazla 5 yıl ikamet etmiş, farklı etnik kökenlere sahip, yetişkin 14 Suriyeli mülteci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda elde edilen veriler tematik analiz yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya beş ana tema ve bu ana temalara bağlı olarak 14 alt tema çıkmıştır. Belirlenen beş ana tema sırasıyla “Türkiye’ye Dair Değerlendirmeler”, “Günlük Hayatla İlgili Problemler”, “Dil Bariyeri”, “Sosyal Hayat”, ve “Türkiye ve Suriye Karşılaştırması” dır.

Author