STK’ların günümüzün çatışma çözümünde barışı inşa eden aktörler olarak rolü her geçen gün güçlenmektedir. Birçok siyasi aktörün çözmekte zorlandığı krizlerde, kolaylaştırıcılıktan barış gözlemlerine kadar birçok rolü sivil toplum kuruluşları başarıyla üstlenmektedir. Bu krizlerden biri, uzak Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki merkezi hükümet ile Müslüman azınlık arasındaki çatışmaydı. Kökeni 1960’lara kadar uzanan sıcak çatışmanın, 2014 yılında barış anlaşmasıyla sonuçlanması birçok açıdan tartışılmış olsa da, bu krizin çözümünde Türk sivil toplum kuruluşlarının katkısı oldukça dikkat çekicidir. Bir Türk sivil toplum kuruluşunun, barış gözlem misyonu olarak üstlendiği rol, bu konuda dünyanın farklı bölgelerindeki krizlerin çözümünde Türkiye kökenli kuruluşların oynayabileceği yapıcı roller konusunda cesaret vericidir. Bu çalışma, söz konusu barış sürecini kendi resmi dokümanları üzerinden anlayıp analiz etmeyi hedeflerken, aynı zamanda sürecin içinde yer alan sivil aktörlerin rolünü detaylandırmayı amaçlamaktadır. Dünyanın farklı bölgelerindeki barış süreçleri için yapılmış çalışmalar bulunmakla birlikte, Moro konusunda Türkiye’de akademik araştırmalara ve sivil toplum açısından analizlere ihtiyaç bulunmaktadır.

Author