Modern tarihte Suriye ve Suriye halkları iki kez büyük bir yerinden edilme süreci yaşamıştır. Suriye, ilk olarak, 19. yüzyılın ortalarında ve sonunda, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarından gelen birkaç milyonluk zorunlu göçe maruz kaldı. Daha sonra 21. yüzyılın başlarında Suriye yaşanan aşırı şiddet, büyük kitlelerin yerinden edilmelerini başlatan krizi tetiklemiştir. Dünya, ülke nüfusunun neredeyse %10’unun boşalma hızıyla şok oldu ve Suriye sınırındaki büyüyen yerinden edilme krizine müdahale etmek isteyen insani yardım rejimi kargaşa içerisinde kaldı. Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu devletler, iltica talep eden bu insanları etkili bir şekilde nasıl koruyacakları konusunda tereddütte kaldılar. Hiçbir ülke yerinden edilmiş bu kişiler için mülteci statüsü vermedi ve her bir ülke bu krizle başa çıkmak için geçici önlemler aldı. Pek çok durumda, ne yerinden edilmiş kişilere ne de ev sahibi topluluğa danışılmadığından ev sahibi topluluklar, yerinden edilmiş Suriyeliler ve insani yardım politikası yapıcıları ve uygulayıcıları arasında hızla gerginlikler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın iki amacı vardır: birincisi, son kriz esnasında Suriyeli mültecilerin, insani yardım uygulayıcılarının ve ev sahibi toplulukların birbirinden farklı algılarını ve umutlarını ortaya çıkarmak için nitelikli, yorumlayıcı bir metodolojinin ne kadar etkili bir şekilde uygulanabileceğini ortaya koymaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise, koşullar izin verirse, çatışma sonrası Suriyeli toplumunun yeniden bütünleşmesine olumlu anlamda katkıda bulunabilecek ev sahibi topluluklara ilişkin sosyotarihi faktörleri araştırmaktır.
 

Mülteciler Ev sahipleri Uygulayıcılar İnsani yardım rejimi Algı Umut

Anahtar Kelimeler

  • Bernard, R. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches (4thed.). Lanham, New York, Toronto and Oxford: Altamira Press.
  • Chatty, D. (2010). Displacement and dispossession in the modern Middle East. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Chatty, D. (2014). Anthropology and forced migration. In E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long, & N. Sigona (Eds.), The Oxford handbook of refugee and forced migration studies (pp. 74–85). Oxford, UK: Oxford University Press.
  • Krulfeld, R., & Macdonald, J. (Eds.). (1998). Power, ethics and human rights: Anthropological studies of refugee research and action. Boston and Oxford: Rowman and Littlefield.
  • Skinner, J. (2012). The interview: An ethnographic approach. ASA monograph 49. New York and Oxford: Berg Press.
  • United Nations High Commissioner for Refugees. (2015-2016). Regional refugee and resilience plan. Retrieved April 6, 2016 from www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/…/3RP-Report- Overview.pdf
  • United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Syria regional response plan (2014). Retrieved April 6, 2016 from http://www.unhcr.org/syriarrp6/
   

Author