Suriye İç Savaşı ile dünyanın kadim sorunu yeniden gündeme geldi: Göçmenler. Kavramsal kargaşanın da etkisiyle göçmen, sığınmacı, mülteci birbiri yerine kullanıladursun, sorun ve soruna yönelik çözüm önerileri farklı perspektifler üzerinden tartışmaya açıldı. Göçmenler konusu ile Avrupa eski defterlerini tekrar açtı ve konu diasporalar ekseninde tartışılmaya başladı. Makalenin ana eksenini oluşturan diasporalar bahsi bu noktada önem kazanmakta- dır. Türk Diasporası örneği üzerinden ele alınacak makalede konu; değişen bir paradigma ile tartışılacak: Kalkınma Politikaları.

Türk Diasporası denildiğinde akla ilk olarak şüphesiz Almanya’ya göç eden Türk İşçiler gelmektedir. Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalkınma hamlesi olarak kullan- dığı göçmenler, kısa zamanda istenmeyen misafirlere dönüşmüş ve Almanya göç trenini tek taraflı durdurmuştu. Özellikle küreselleşmeyle birlikte değişen beklenti ve algılar ekonomi alanında da kendisini hissettirmiş, kalkınma politikalarını köklü değişikliklere uğratmıştır. Makalenin değişim paradigmasını oluşturan “kalkınma politikaları” bu nedenle seçilmiştir. Çalışma kapsamında Türk Diasporasının geçmişte dünya ekonomisine sunmuş olduğu katkının günümüzde hangi yönde gelişim gösterdiği konusu araştırılmıştır.

Literatürdeki değişen kalkınma politikaları kapsamında eksikliği gidermeyi amaçlayan ma- kalede özellikle Türkçe yayınlarda yeterli akademik tanıtım imkânı bulamayan iki kurum Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan- lığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) incelenmiş ve Türk Diasporası adına yaptıkları çalışmalar tartışılmıştır.

Author