Türkiye, Suriye Göç Krizi’nin başladığı 2011 yılından bu yana Suriyelilere açık kapı politikası uygulamakta ve geçici koruma kimlik belgesi ile ağız ve diş tedavisi hizmetleri sunmaktadır. Bu çalışma, Bursa ilinde 2017-2021 yılları arasında Suriyeli ve Türk ergenler ile genç yetişkinlerin restoratif diş tedavilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Veriler, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden elde edilmiş ve tedavi kodları, yaş (10-15; 16-19 & 20- 24 yaş), cinsiyet, uyruk, diş hekimi randevu tarihi ve restoratif tedavi türleri analiz edilmiştir. Tüm restoratif tedavilerin (n=174657) %4,26’sının Suriyeli hastalara (n=2993) uygulandığı tespit edilmiştir. Suriyelilere yönelik posterior çok yüzlü amalgam (%33,4) ve anterior kompozitlerin (%25,3) grup içi yüzdeleri, Türklere kıyasla (sırasıyla %31,8 ve %18,5) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,001). Tüm restoratif tedaviler 2020 yılında sırasıyla %76,5 ve %80,0 oranında keskin bir düşüş göstermiştir. Suriyelilere daha yüksek oranda sunulduğu tespit edilen posterior çok yüzlü amalgam ve anterior kompozit restorasyonlar, diş çürüğünün yaygın/geniş ve ilerlemiş olduğuna işaret etmekte ve kötü ağız hijyenini göstermektedir.

Author