Rohingya, Myanmar’ın Rakhine eyaletinin Müslüman bir azınlığıdır ve şimdi dünyanın en çok zulme uğrayan etnik grubu olarak adlandırılmaktadırlar. Devlet destekli zulüm nedeniyle, bu azınlık grubunun birçoğu Bangladeş sınırını geçerken, bazıları Endonezya, Malezya ve Tayland’a ulaşmak için denize açılmaktadırlar. Bangladeş, şu anda 1 milyondan fazla Rohingya mültecinin ev sahipliği yapan ülkesidir. Bu çalışmanın amacı, Bangladeş’in Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarındaki sorunları araştırmaktır. Bu çalışmanın birincil verileri, açık uçlu yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla Rohingya mültecileri, yerel halkı ve sosyal yardım çalışanlarından toplam 21 kişiden toplanmıştır. Bu makale, Rohingya mültecilerinin Bangladeş’teki kamp alanlarında barınma, gıda, eğitim, güvenlik ve sağlık konularında çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu sonucuna varmaktadır. 

Author