Bir Denetimler Dünyasına Cevap: Suriye’den Lübnan’a Giden Filistinli Mültecilere Yönelik Araştırmalarda Sömürülmekten Kurtaran Bir Araç Olarak Sözlü Tarih

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2017.2.1.0110

Yıl: 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Öz

Bu makale, sabit bölgesel alanlar olarak geleneksel sınır kavramının geçerliliğini sorgulamaktadır. 2011 yılında Suriye’den Lübnan’a kaçan ve hâlâ Lübnan’da tabiiyetsiz şekilde yaşayan sekiz Filistinli mültecinin anlatılarını, bir yöntem ve eleştiri olarak sözlü tarih vasıtasıyla inceledim. Sözlü tarih, geçmiş ve güncel olayların anlatılarına erişim imkânı sağlayan metodolojik bir güce sahiptir. Bu anlatıların bir kısmı, 1948 yılında halkın Filistin’den toplu şekilde tahliye edildiği Nakba/Nekbe (felaket [günü]) olayını mevcut Suriye kriziyle ilişkilendirmektedir. Bu güncel Suriye krizi de Suriye’den gelen Filistinliler tarafından yeni ve süregelen Nakba/Nekbe şeklinden algılanmaktadır. Bu anlatıların sahipleri sınır geçmeyi sıklıkla kendi gerçekliklerinin nüfuz eden bir parça olarak tecrübe ederler. Bu gerçeklik ayrıca sınırların tabiiyetsiz insanların hayatları üzerinde empoze ettiği tehditlerin bir sonucu olan “sosyal ölüm” şeklinde tanımlanabilir. Bu hikâyelerin bir sınırlar dünyasına cevap sunarken ulus devlet kaynaklı sabit alanlar olarak sınırlar düzenine meydan okuduğunu iddia etmekteyim. Öz düşünümsellik, bölüşülmüş otorite ve ilişki sürdürme stratejilerini kullanarak bir Avrupa ülkesi pasaportu bulundurma ayrıcalığı gibi bir ayrıcalığa sahip olmanın, coğrafi bölgeler arasında belgeyle geçiş yapma tecrübesine sahip olmanın bir denetimler dünyasına cevap yolu olmasını tartışmaya açıyorum.

Anahtar Kelimeler
Suriyeli Filistinliler, Tabiiyetsizlik, Sınırlar, Sözlü tarih, Nakba/Nekbe (Felaket), Zorunlu göç

İngilizce (English) için tıklayınız.