Devlet Güvenliği ve Mülteciler: Lübnan Hükûmeti Tarafından “Tercihler Hiyerarşisi”nin İşlevselleştirilmesi

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/mejrs.2018.3.2.0004

Yıl: 2018 Cilt: 3 Sayı: 2

Öz

Bu makale, mültecilerle ve “mülteci militanların/teröristleri” kapsayan güvenlik uygulamalarıyla ilgili tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, radikalleşmiş veya gönüllü ya da gayriihtiyari şekilde militan gruplara katılmış Suriyeli mültecilerle ilgili tartışmaları mültecilere ev sahipliği yapan bir ülke olarak Lübnan’ın güvenlik çabaları çerçevesinde değerlendirmektedir. Yine bu makalede mülteci iken terör eylemlerine karışan Suriyeli mültecilerle ilgili Lübnan Hükûmetinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin “tercihler hiyerarşisi” kararlarını işlevselleştirerek uyguladığı çeşitli tedbirler tespit edilmeye çalışılmıştır. Makalede; (i) terörün ev sahibi ülkeler üzerindeki etkisine ve bu ülkelerin mülteci hakları ile güvenlik amaçlı terörle mücadele çabalarını uzlaştırmada yaşanan ikilemlere yönelik farkındalığın arttırılması; (ii) Lübnan tarafından bu bağlamda gerçekleştirilen hususi politikaları ve müdahaleleri göstermek; ve (iii) bu konuda iç politik zorluklarla boğuşup bir de fazla sayıda mülteci barındırdıkları için sorunun yükünü taşıyan Orta Doğu ülkelerinde daha çok araştırma yapılması gerektiğini göstermek hedeflenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda; Lübnan’ın radikalleşme konusunu daha kapsamlı bir şekilde ele alması gerektiği, bilim adamlarının Doğu Akdeniz’deki ev sahibi devletlerin deneyimleri ışığında “tercihler hiyerarşi”ni yeniden ele almaları gerektiği ve mülteci yerleşimlerinde; devlet egemenliği, uluslararası güvenlik ve mültecilerin koruması konularını teminat altına almak üzere terörizmle mücadele bağlamında bir dizi tercih çerçevesi geliştirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mültecilerin Radikalleşmesi, Mülteci Radikalleşmesi, “Tercihler Hiyerarşisi”, DAEŞ, El Nusra Cephesi, Suriyeli mülteciler, Lübnan, Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Mülteci hakları, Devlet egemenliği

İngilizce (English) için tıklayınız.