Mültecilerin ve Sığınmacıların Sağlık Sorunlarına Hemşirelik Yaklaşımı

Yazar/lar: Ayşe Çiçek Korkmaz

DOI: 10.12738/mejrs.2016.1.2.0002

Yıl: 2016 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Bu derlemede mültecilerin ve sığınmacıların sağlık sorunları üzerinde durulmuş ve hemşirelik hizmetlerinin mülteci ve sığınmacı sağlığı üzerindeki konumu ele alınmaktadır. Savaş ya da iç karışıklıklar nedeniyle ülkesini terk eden insanların Türkiye’ye doğru sığınma hareketi ilk olarak 1979 yılında İran-Irak savaşı ile başlamıştır. Günümüzde ise Suriye’deki şiddetin artmasıyla, 2011 yılından itibaren Suriye vatandaşlarının yurdunu terk ederek ülkemize sığınması yeni bir mülteci ve sığınmacı sorununu gündeme taşımaktadır. Türkiye için önemli bir olgu olan bu durum birçok problemin nedenini oluşturmakla birlikte sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Bu nedenle hemşireler bu insanları öncelikli grup olarak kabul etmeli, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için çevrelerinin daha sağlıklı hâle getirilmesini, sağlık hizmetlerinin daha kolay erişilebilir ve daha az maliyetli hâle getirilmesini sağlamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler
Mülteci sağlığı, Sığınmacı sağlığı, Hemşirelik hizmetleri, Sağlık hizmetleri

İngilizce (English) için tıklayınız.