Türkiye, coğrafi konumundan dolayı göçmenler için hem bir geçiş hem de hedef ülke olarak algılanmaktadır. Bu göçmenler arasında en belirginleri deri renklerinden ötürü Afrikalı sığınmacılardır. Avrupa’yı ya da gelişmiş dünya ülkelerini nihai hedef olarak tayin etseler de Afrikalı sığınmacılar Türkiye’de bulundukları süre zarfında geçimlerini sağlamak durumundadırlar. Kayıt dışı ekonominin çeşitli sektörlerinde ve çalışma şartlarının iyi olmadığı işlerde istihdam edilen Afrikalılar, çoğu zaman tacize ve dolandırıcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu makale, Afrikalıların iş yerinde karşılaştıkları ayrımcılığı ve sömürüyü ele almakta; ırkçı tutumların, fiziksel ve cinsel tacizlerin yanı sıra grubun çaresizliğinin ve savunmasızlığının altını çizmektedir. Makalede, öncelikle sığınmacılara odaklanılarak düzensiz ve geçiş göçü incelenmektedir. İkinci olarak, Afrikalı sığınmacıların Türkiye algılarını ortaya koymak ve Türkiye’ye göç nedenlerini incelemek maksadıyla, Türkiye ve Afrika arasındaki politik ve ekonomik ilişkiler ele alınmaktadır. Ardından araştırmanın bulguları sunulmakta ve tartışılmaktadır. Son olarak, Afrikalı sığınmacıların karşılaştıkları problemlere yönelik birtakım çözüm önerileri ve mevcut durumlarını iyileştirmek için politika tavsiyeleri sunulmaktadır.

Sığınmacı Transit göç Ekonomik sömürü Ayrımcılık Afrika İstanbul

Anahtar Kelimeler

 • Biehl, K. (2008). Migration ‘securitization’ and its everyday implications: An examination of Turkish asylum policy and practice (2009/1). European University Institute.
 • Cole, E., Espin, O. M., & Rothblum, E. D. (1992). Refugee women and their mental health: Shattered societies, shattered lives. New York, NY: Haworth Press.
 • Dedeoğlu, S., & Gökmen, C. E. (2011). Göç ve sosyal dışlanma: Türkiye’de yabancı göçmen kadınlar. Ankara, Turkey: Efil.
 • Fekete, L. (2001). The emergence of xeno-racism. Race & Class, 43(2), 23–40. doi:10.1177/0306396801432003
 • Hsieh, H., & Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis.
 • Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288.
 • Icduygu, A. (2006). The labour dimensions of irregular migration (CARIM-RR /05). Florence, Italy: European University Institute. Retrieved from http:// cadmus.eui.eu/handle/1814/6266
 • İçduygu, A., & Yükseker, D. (2012). Rethinking transit migration in Turkey: Reality and representation in the creation of a migratory phenomenon. Population, Space and Place, 18(4), 441–456.
 • Jastram, K., & Achiron, M. (2001). Refugee protection: A guide to international refugee law. Retrieved from http://www.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An Introduction to its method. London, UK: Sage.
 • Lloyd, C. (2003). Anti-racism, racism and asylum-seekers in France. Patterns of Prejudice, 37(3), 323–340. doi:10.1080/00313220307590
 • Loescher, G. (1993). Beyond charity: International cooperation and the global refugee crisis. New York, NY: Oxford University Press.
 • Martin, S. (1992). Refugee women. London, UK: Zed Books.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). How can migrants’ skills be put to use? Retrieved from http://www.oecd.org/els/mig/migration- policy-debates-3.pdf
 • Özkan, M., & Akgün, B. (2010). Turkey’s opening to Africa. Modern African Studies, (4), 525–546.
 • Schuster, L. (2004). The exclusion of asylum seekers in Europe. Retrieved from https:// www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2004/ WP0401.pdf
 • Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği. (2011). Askıdaki yaşamlar & algıdaki yaşamlar projesi araştırma raporu. Retrieved from http://www.sgdd.org.tr/ en/dosya/Askidaki_Yasamlar_Algidaki_Yasamlar.pdf
Author