• İklim değişikliği nedeniyle oluşan ekolojik tahribat ve bozulan doğal denge insanların yaşam alanlarını tehdit eder hale gelmiştir. İklim mültecileri yaşamlarını tehdit eden bu felaketlerden ötürü başka ülkelere göç eden ve değişen koşullar nedeniyle geri dönme şansı bulamayan kişilerdir. Bundan dolayı göç ettikleri ülkedeki kalıcı veya geçici olarak alacakları statüler önem arz etmektedir. Bu çalışmada iklim değişikliği ve onun sebep olduğu çevresel felaketler nedeniyle yaşanan göç hareketliliği ve iklim mültecilerine sağlanan koruma türleri incelenmesi amaçlanmaktadır. Makalede küresel iklim rejiminin yetersiz kaldığı, yeni bir iklim ve koruma rejimi geliştirilmesi gerektiği ifade edilecek Türkiye’de verilmesi gereken statüler açıklanacaktır.
Author