• AB’de kimi üye ülkeler için kritik önemi olan sınır-ötesindeki soydaş azınlıklar ile akraba devletler arasındaki ilişkilere yönelik, AB’nin özel bir hukuki düzenlemesi bulunmamaktadır. AB’nin aday ülkelere yönelik minimum bir azınlık hakları standardı vardır, ancak bu kapsamda soydaş azınlıklar ve akraba devletler ilişkisi dikkate alınmamaktadır. Bunun tek istisnası Venedik Komisyonu’nun ve AGİT’in tavsiye niteliğindeki kararlarıdır. AB soydaş azınlıklar söz konusu olduğunda Komisyon ve Parlamento kararları ile sorunlara geçici çözümler bulmayı tercih etmekte ya da devletleri sorunlarını ikili anlaşmalar ile düzenlemeye yönlendirmektedir. Avrupa bütünleşmesi Avrupa’da sınırların önemini azaltmakta, azınlık haklarını geliştirerek ve bölgesel, serbest dolaşım gibi politikalarla sınır-ötesinde kalan soydaş azınlıkların anavatanlarıyla ilişkilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Soydaş azınlık politikaları, azınlık haklarının ötesinde, hukuksal temellere ve uluslararası düzenlemelere dayanan yeni bir hak kategorisi oluşturdukça daha da gelişecektir.
Author