Suriye İç Savaşı ile Türkiye, yaklaşık 4 milyon mültecinin ülkeye girişiyle sonuçlanan en büyük kitlesel göçlerden birinin hedefi olmuştur. Buna cevaben, son zamanlarda siyasi bir retorik ve yabancıların zorla geri dönüşüne yönelik kamusal bir eğilim olmuştur. Bu makale, Türkiye’nin sığınmacıları geri göndermeme ilkesi kapsamında ülkelerine geri gönderip gönderemeyeceğini araştırmaktadır. Türkiye’nin 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne taraf olması ve bu ilkeyi iç hukukunda benimsemesi nedeniyle sığınmacıları ülkelerine geri gönderilemeyeceğini savunulmaktadır.

Author